من به اعلام نیاز کردن به تو نیازمندم...

فرصتی بده...

فرصت

 

/ 9 نظر / 60 بازدید
فرشته

سلام خانمی..

هدیه

گفتنی ها رو باید گفت.. سال نو پبشاپیش بر شما مبارک [گل]

فرشته

سلام خانمی ...سال نو ات مبارک... امیدوارم امسال سال خوبی باشد برایتان . نمی خواهید بنویسید برایمان ؟[گل]

رودابه

سال نومبارک بانوجان.بهترین هاروبرات آرزودارم.

فرشته

سلام زلالین ... اردیبهشتت مبارک..[گل]

فرشته

سلام خانمی...ماهگرد تولدتون پیشاپیش مبارک... امیدوارم روزها و لحظه های قشنگی را سپری کنید. با سلامتی و شادی و امید .[گل]

دل آرام

فرناز جان تولدت مبارک عزیزم امیدوارم سلامت و شاد باشی دختر کم پیدا و عزیز

فرشته

سلام بانو...[گل]