دارم با خودم صحبت میکنم.

تلفن همراهم را خاموش کرده ام  و گزینه دیتا موبایل را هم آف کرده ام و اینترنتی هم در کار نیست. خبری نخواهد بود...کسی با من کاری ندارد. به مادرم خودم زنگ می زنم. و او که با خبر باشد برادر و پدر هم خبردار خواهد بود. آنهایی هم که وی آی پی شان بودم این سمت را از من گرفته اند.

مابقی آشنایان هم نگران نخواهند شد.بی خبر نخواهند ماند.صبح خودی نشان داده ام.

از این هیاهوی دروغین کاذب دوری لازم است! 

/ 1 نظر / 35 بازدید
دل آرام

اتفاقا چقدر هم عالی. یکم خوبه دور بودن از این هیاهوها...