هوای پاییز حتی آلوده اش هم به درد کار نمبخورد علی الخصوص وقتی که زن باشی. من یک خانه با یک پنجره خوش منظره با جریانی از زندگی را برای این روزها ژیشنهاد میکنم که یک لیوان دم نوش گنده دستت بگیری کنارش بایستی و با خودت خلوت کنی. تازه برایش آداب هم گذاشته ام که دامن بپوشم.

/ 8 نظر / 40 بازدید
دل آرام

دامن و پنجره خوش منظره و دمنوش داغی که بخارهاش دستت رو بگیره و ببره توی رویاهای خوب...

فرشته

سلام بانو ... می دانی یاد کدام پستت افتادم ...همانی که رفته بودی منزل سارا ...

تیراژه

هوای پاییز حتی زلال و تمیزش هم به درد هیچ چیز نمیخورد الا عاشقی!

پندار پارسا

و در نهایت، منتظر مردی باشی که قرار است به زودی از راه برسد...

فرشته

سلام خانمی ...خوبی شما؟[گل]

yasaman

kheyly ghashang bod damanesh narenjy bashe ya abi

سارا

فرناز جان چرا نیستی؟

فرشته

سلام بانو...روزهات همه قشنگ...[گل]